ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Submit Online และอบรมการจัดทำสัญญารับทุนวิจัย

20/02/2015
อ่าน : 515 ล่าสุด : 2015-02-20 09:46:55


ขอเรียนเชิญอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยของภาควิชา เข้าอบรม Submit Online ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 (จำกัดผู้เข้าร่วมภาควิชาละไม่เกิน 2 ท่าน)

และขอเรียนเชิญ หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ ที่ได้รับทุนวิจัยในปี 2558 รอบที่ 1 เข้าอบรม จัดทำสัญญารับทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ผ่านระบบ Submit Online ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 โดยท่านสามารถเลือกเวลาเข้าอบรมได้ 1 ช่วง ดังนี้
     10.00 - 11.00 น.
     11.00 - 12.00 น.
     13.00 - 14.00 น.
     14.00 - 15.00 น.
     15.00 - 16.00 น.
ทั้งนี้โปรดส่งแบบตอบรับดังไฟล์แนบด้านล่างนี้ ที่คุณสุรีรัตน์ ศรีถาพล หรือ ทาง Email : sureesri@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


20/02/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น