ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙๑๓/๒๕๖๓) เรื่องแนวทางการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒

04/05/2020
อ่าน : 102 ล่าสุด : 2020-06-04 13:49:01


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


04/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น