ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ MMS6 ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ Res_Talk (Research Talk) ช่อง Restalkmms6 ลงใน youtube และได้ลงคลิปที่ 11

05/06/2020
อ่าน : 459 ล่าสุด : 2020-06-05 12:56:00


.... โครงการ MMS6 ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ Res_Talk (Research Talk) ช่อง Restalkmms6 ลงใน youtube และได้ลงคลิปที่ 11 "วิจัยสู่นวัตกรรม EP.2 [ตอนจบ]" ที่ https://www.youtube.com/watch… ซึ่งได้รับเกียรติ จาก 1. ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง 2. ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ 3. ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 4. รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ อาจารย์ทั้ง 4 ท่านได้สรุปแนวคิดและเคล็ดลับเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลงานสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้กับประเทศ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


05/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น