ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญท่านเข้าร่วม “โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS)” นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Highly Citied Researchers) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับแนวหน้า

08/06/2020
อ่าน : 54 ล่าสุด : 2020-06-08 11:22:25


.... สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญท่านเข้าร่วม “โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS) ” นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Highly Citied Researchers) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับแนวหน้า เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีความเข้าใจและประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยที่มีการอ้างอิงสูง (High Citation) และประเด็นงานวิจัยระดับแนวหน้า (Frontier Research) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยไทยที่เป็น Top 1% Highly Cited Researchers (HCR) ของโลกโดยฐานข้อมูล Web of Science จากสถาบัน Clarivate Analytics สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. แบบ Online ผ่านทาง Webinar by Zoom สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ : https://forms.gle/8ihrFD6TXzJmMwUy5 ( รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่าน) โดยคณะทำงานจะส่ง Link การเข้าร่วมโครงการฯ ไปยัง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ; E-mail : rdinnj@ku.ac.th เบอร์โทร 02-5795547 ต่อ 18 (นางสาวนิศานาถ จุลกะเสรี) ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


08/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น