ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

11/06/2020
อ่าน : 64 ล่าสุด : 2020-06-11 11:50:19


.... หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ.ห้องบรรยาย 4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 ซึ่งกำหนดการและวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


11/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น