ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การขอรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการนักวิจัยแกนนำ

30/06/2020
อ่าน : 47 ล่าสุด : 2020-06-17 08:31:08


สวทช. ขอเชิญส่งแบบขอรับการสนับสนุนโครงการนักวิจัยแกนนำ สวทช. ประจำปี 2563

เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/chairprofessor.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล chair@nstda.or.th

โทร 02-644-8150 ต่อ 81832 หรือ 81882


15/06/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น