ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุม Research Mall: Nutrition for all ครั้งที่ 1/2563

17/06/2020
อ่าน : 411 ล่าสุด : 2020-06-22 11:19:23


.... ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุม Research Mall: Nutrition for all ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.00น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว 530 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และนักวิจัยที่สนใจ ....


22/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น