ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งาน BIOFLUX

24/02/2015
อ่าน : 831 ล่าสุด : 2015-02-25 10:38:08


          ภาพการฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Bioflux “BIOFLUX Automated instrumentation for cellular experiments under shear flow” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5314 เเละห้องปฏิบัติการ 5513 โดยวิทยากรจากบ.Fluxion เป็นผู้ให้การอบรม

          การอบรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จะเริ่มเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง 551324/02/2015 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น