ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


The Effects and Forecasted Medical & Health Device Manufacturing Industry after COVID-19 and Experience Sharing in Business Strategies during COVID-19 Crisis from Thai Manufacturers

25/06/2020
อ่าน : 57 ล่าสุด : 2020-06-24 16:06:52


.... วันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 | เวลา 14.00 - 15.00 น. ช่องทาง: Zoom webinar บรรยาภาษา: ไทย เชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "The Effects and Forecasted Medical & Health Device Manufacturing Industry after COVID-19 and Experience Sharing in Business Strategies during COVID-19 Crisis from Thai Manufacturers" สถานการณ์การค้าเครื่องมือแพทย์หลังสถานการณ์โควิด-19 และกลยุทธ์การปรับทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด Session 1: 14:00 – 14:20 The current and forecasted COVID-19 effects on Thai medical & health device manufacturing industry in the view of Thai medical and health device manufacturers club under the Federation of Thai Industries สถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19 วิทยากร: คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์, ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Session 2: 14:20 – 15:00 Real Experiences Sharing from Thai manufacturers: Strategies for COVID-19 Response, Opportunity Seizing and Obstacles Overcoming ประสบการณ์จริงจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย: กลยุทธ์ปรับตัวรับมือเพื่อหาโอกาสใหม่ และการก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 วิทยากร: 1. คุณสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด 2. คุณธีรภัทร์ อุ่ยรุ่งโรจน์, รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด 3. คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-833-5290 หรือ อีเมล nichaa@impact.co.th....


24/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น