ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัย ผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

03/07/2020
อ่าน : 80 ล่าสุด : 2020-06-29 09:31:53


ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัย ผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

รายละเอียดและคู่มือการลงทะเบียนดังเอกสารแนบ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่อีเมล์ Webinar.t02@gmail.com

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/06/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น