ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Current Macro View of Medical Business Direction and Government Regulation"

29/06/2020
อ่าน : 75 ล่าสุด : 2020-06-29 10:08:18


.... เชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Current Macro View of Medical Business Direction and Government Regulation" วันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 | เวลา 14.00 - 15.30 น. ช่องทาง: Zoom webinar บรรยาภาษา: ไทย Session 1: 14.00 – 14.30 ภาพรวมธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 วิทยากร: เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย Session 2: 14.30 - 15.00 กฎเกณฑ์ กฎหมาย และข้อบังคับของสินค้าที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 วิทยากร: เภสัชกรหญิงกรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Session 3: 15.00 – 15.30 ธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ วิทยากร: คุณทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-833-5290 หรือ อีเมล nichaa@impact.co.th....


29/06/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น