ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ 2564

15/07/2020
อ่าน : 72 ล่าสุด : 2020-07-01 09:07:40


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


01/07/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น