ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขั้นตอนการขอใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง

31/12/2020
อ่าน : 86 ล่าสุด : 2020-07-14 11:42:30


.... ....


14/07/2020 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น