ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการอบรม

02/09/2020
อ่าน : 93 ล่าสุด : 2020-07-20 10:45:52


.... ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ "Essential issues in herbal product development" ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR code หรือลิงค์ที่แนบด้านล่างนี้....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


20/07/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น