ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020)

02/08/2020
อ่าน : 69 ล่าสุด : 2020-07-23 15:14:35


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ข้างต้น (หรือ QR codeที่แนบมาพร้อมนี้) ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


23/07/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น