ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน (Certification Audit Stage 1)

05/09/2020
อ่าน : 60 ล่าสุด : 2020-08-05 13:40:13


เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน (Certification Audit Stage 1) ภายใต้ขอบเขต Production of Medical diagnostic test kit using Lateral flow technique ณ ห้องประชุม 5305 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ เป็นประธานคณะทำงาน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมลวิภา พนิจรัมย์ จากบริษัท บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าตรวจรับรองในครั้งนี้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 13485:2016 และจะมีการตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 (Certification Audit Stage 2) ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563


05/08/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น