ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมสัมมนาในงานมหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

15/09/2020
อ่าน : 60 ล่าสุด : 2020-09-11 10:37:53


.... ขอเชิญร่วมสัมมนาในงานมหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2563 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการออกบูธให้ข้อมูลและคำปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


11/09/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น