ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการอบรม

02/09/2020
อ่าน : 218 ล่าสุด : 2020-09-11 10:46:50


.... เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดอบรม โครงการอบรม "Essential issues in herbal product development" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย ในการสร้างผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ เปิดงานอบรมในครั้งนี้....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


11/09/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น