ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2558

01/03/2015
อ่าน : 771 ล่าสุด : 2015-03-02 12:02:47


ขอเชิญนักวิจัยเสนอโครงการวิจัย (Full-proposal) เข้ารับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2558 (รอบ2) ตามประเภททุนวิจัย

นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุน โปรดจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full-proposal) ผ่านระบบ Submit Online ที่ http://mdresearch.kku.ac.th ในรอบนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2558 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้จะมีการจัดอบรม Submit Online ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ 09.00 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ ให้ติดต่อ คุณเตชิต ชื่นประทุมทอง โทร.63235, 67057 E-mail : taechit2532@gmail.com
หรือ ตามเอกสารแนบ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


02/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น