ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ 5 ทีมที่ได้รับรางวัล โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

22/09/2020
อ่าน : 46 ล่าสุด : 2020-09-24 10:08:52


....กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน “Demo Day : Life Sci. Level Up Challenge 2020” กับการประกาศผลรางวัลและมอบประกาศนียบัตร ให้กับกลุ่มบริษัท Startup และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมกับทางศูนย์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมได้พัฒนาศักยภาพทั้งในด้านทั่วไป ด้านธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพเฉพาะราย พร้อมทั้งการให้คำปรึกษา คำแนะนำ จากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับผู้ประกอบการ Start up แต่ละทีมอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่น สามารถสะสมประสบการณ์ พัฒนาสถานประกอบการ และชนะใจกรรมการจากการนำเสนอธุรกิจ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Save earth Save US ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรวมรางวัลทั้งหมดกว่า 300,000 บาท ในพิธีมอบรางวัล โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563....


22/09/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น