ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ”

20/10/2020
อ่าน : 34 ล่าสุด : 2020-09-24 10:10:54


....ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ” รับสมัครจำนวนจำกัด วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ห้องฝึกอบรม ชั้น4 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญชนก ชาติเสนา 0-4320-2733...

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


24/09/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น