ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ Big Data Analytics for Healthcare

12/03/2015
อ่าน : 645 ล่าสุด : 2015-03-06 11:11:20


ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ เข้าร่วมปรึกษาหารือในหัวข้อ Big Data Analytics for Healthcare ฝ่ายวิจัยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำเสนอแนวทางกำดำเนินงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ หัองประชุม 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร

สามารถตอบรับเข้าร่วมลงทะเบียนประชุม ออนไลน์ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/4
หรือแจ้งตอบตามแบบตอบรับที่เสนอมาพร้อมนี้ ตามไฟล์ด้านล่าง

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


06/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น