ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมกิจกรรม Digital Workshop พร้อมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านดิจิทัล Basic Research to Competitiveness”

19/10/2020
อ่าน : 64 ล่าสุด : 2020-10-06 10:05:26


...ขอเชิญร่วมกิจกรรม Digital Workshop พร้อมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านดิจิทัล Basic Research to Competitiveness” โดยวิทยากร ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. แจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ E-mail : chirawan.l@psu.ac.th ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563...


06/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น