ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

24/01/2021
อ่าน : 67 ล่าสุด : 2020-10-07 16:27:49


โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” การอบรมเพื่อเข้าใจถึงผลกระทบและอันตรายของการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ หรือการซื้อหรือการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงความเสียหายหรืออันตรายจากการใช้เว็บไซต์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อผู้ใช้ 

รับสมัครการอบรมตั้งแต่วันที่ 2 ตค - 10 ตค 2563 

สัมมนาครั้งที่ 1: 15 ตค 2563 เวลา 15:00-16:30 น. 

สัมมนาครั้งที่ 2: 22 ตค 2563 เวลา 15:00-16:30 น. 

สัมมนาครั้งที่ 3: 5 พย 2563 เวลา 15:00-16:30 น. 

(อบรมครบ 3 ครั้งผ่านได้รับประกาศนีย์บัตร) เปิดรับสมัครคลิปวีดีโอตั้งแต่วันที่ 9 พย - 14 ธค 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น