ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์

08/10/2020
อ่าน : 67 ล่าสุด : 2020-10-08 13:39:57
08/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น