ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


งานอบรม เรื่อง

11/11/2020
อ่าน : 90 ล่าสุด : 2020-10-09 15:54:37


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม เรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเครื่องมือแพทย์" ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5311 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนฟรี 

-บุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

ด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 50 คนเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/XKvHLiKCzM6s9vHx6 ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชัญญานุช ดีรักษา ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail : wimoco@kku.ac.th  โทรภายใน.67057 โทรศัพท์. 084-5162659มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


09/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น