ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การจัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง Data management ห้องไอซียู โรงพยาบาลศรีนครินทร์

17/09/2020
อ่าน : 202 ล่าสุด : 2020-10-21 11:19:25


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง Datamanagement ห้องไอซียู โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและสามารถแก้ไขปัญหาในการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาศึกษาการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม5310 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...


21/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น