ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ วิทยากรโดย Professor David Blair

13/08/2014
อ่าน : 487 ล่าสุด : 2015-02-26 07:46:59


ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิต แพทย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วยฟังบรรยายพิเศษ วิทยากรโดย Professor David Blair (School of Marine and Tropical Biology, James Cook University, Queensland, Australia)

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น