ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โปรแกรม SciVal

25/03/2015
อ่าน : 478 ล่าสุด : 2015-03-06 13:35:58


ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดอบรมในหัวข้อ โปรแกรม SciVal ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัย ของคณะ/หน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัยชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ หัวหน้างานบริหารโครงการและทุนวิจัย (นายสมหวัง ทองนำ) โทร. 081-053-0452

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


06/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น