ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การจัดเสวนา

21/10/2020
อ่าน : 236 ล่าสุด : 2020-10-22 14:40:07


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ไขเคล็ดลับ นักวิจัย ทำอย่างไร ให้คนสำราญ งานสำเร็จ" เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ จากนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคลินิก และปรีคลินิก ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในการขอรับทุนวิจัยภายนอก ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสนาดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


**หมายเหตุ ในบางช่วงสไลด์อาจจะไม่ขึ้น เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น