ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สวก. เปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564

22/10/2020
อ่าน : 62 ล่าสุด : 2020-10-22 15:03:32


.... สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)  หรือ สวก. เปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัยประจำปี 2564  จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1.ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)

2.ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย(เปิดรับสมัครตลอดปี)

3.ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (เปิดรับสมัครตลอดปี)

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์   https://arda.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มกรุณาติดต่อคุณจิราภรณ์ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย โทร. 02-5797435 ต่อ 3611


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น