ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการสำหรับการยื่นขอรับทุนจาก PMU-B (พบค.)

06/11/2020
อ่าน : 63 ล่าสุด : 2020-11-06 14:01:29


.... PMU-B ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สำหรับโปรแกรม 1-3 ออกมาแล้ว (ซึ่งหมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) และคาดว่าจะประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับโปรแกรมอื่นที่เหลือในช่วงเดือนธันวาคม2563 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอรับทุนวิจัยดังกล่าวฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อให้พร้อมสำหรับการยื่นขอรับทุนPMU-B โปรแกรมที่ 5-6 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ในเดือน ธันวาคม 2563 รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ บพค. ประจำปีงบประมาณ2564 ดังไฟล์แนบ ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


06/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น