ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สรุปสาระสำคัญโดยย่อ ของระเบียบ มข. 2563 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่องานวิจัย และบริการวิชาการ

10/11/2020
อ่าน : 74 ล่าสุด : 2020-11-10 09:53:12


.... สรุปสาระสำคัญโดยย่อ ของระเบียบ มข. 2563 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่องานวิจัยและบริการวิชาการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุณิษา แสงเหลา  sunido@kku.ac.th  เบอร์ติดต่อ 50118

ดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมลิงค์  https://1th.me/oOFa3  ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


10/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น