ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

11/11/2020
อ่าน : 69 ล่าสุด : 2020-11-10 10:09:56


....

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณFundamental Fund ประจำปีงบประมาณ2565 ดังนี้ 

1. การประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยสกสว. 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00- 15.00 น.

ทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คเพจ สกสว. facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

 

2. การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการฯประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ2565  โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กองบริหารงานวิจัย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00– 16.00 น.

ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://kku.world/gastt

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

โทร. 098-1028390 / 043-203177-8 / ภายในมข. 42131

E-mail : patcharinpi@kku.ac.th

 

นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี

โทร. 081-5469228 / 043-203177-8 / ภายในมข.42762

E-mail : ngamchaitku@kku.ac.th

....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


10/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น