ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2558

25/05/2015
อ่าน : 536 ล่าสุด : 2015-03-09 09:18:08


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2015 


ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ.ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


09/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น