ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2563

17/11/2020
อ่าน : 38 ล่าสุด : 2020-11-17 14:09:44


.... สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันนี้ – 18 ธันวาคม 2563 ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


17/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น