ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างคณะในมหาวิทยาลัย

31/12/2021
อ่าน : 61 ล่าสุด : 2020-11-17 14:09:29


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


17/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น