ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือวิจัยสำหรับผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์

23/11/2020
อ่าน : 40 ล่าสุด : 2020-11-23 08:44:51


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


23/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น