ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์

23/11/2020
อ่าน : 66 ล่าสุด : 2020-11-23 14:59:43


.... ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)....


23/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น