ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศ ยกเลิก Key Card เข้าอาคารเวชวิชชาคาร (ผู้ไม่ยืนยัน)

16/03/2015
อ่าน : 483 ล่าสุด : 2015-03-10 14:19:13


ตามที่ฝ่ายวิจัยประกาศให้นักศึกษาและบุคลากรที่มี Key Card เข้าอาคารเวชวิชชาคาร ยืนยันการเป็นบุคลากร นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอใช้ Key Card ต่อนั้น

ดังนั้น ฝ่ายวิจัยจะยกเลิก Key Card ผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยัน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

** หาก Key Card ท่านใดถูกยกเลิกและประสงค์จะขอใช้งานต่อ สามารถติดต่อยื่นเอกสาร หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ โทร.63355 (หมายเหตุ Key Card อาจารย์จะไม่ถูกยกเลิกในครั้งนี้)

10/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น