ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ติดอันดับ Top 2 Percent Scientists of the world in different fields

25/11/2020
อ่าน : 62 ล่าสุด : 2020-11-25 10:04:18


.... ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ติดอันดับ Top 2 Percent Scientists of the world in different fields....


25/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น