ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว

26/11/2020
อ่าน : 118 ล่าสุด : 2020-11-26 10:23:24


.... ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล จักษุแพทย๋ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ....


26/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น