ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมเสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ Lunch Talk: Virtual Game in Health Care

03/12/2020
อ่าน : 51 ล่าสุด : 2020-11-30 16:01:56


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสวนาประเด็นวิจัยทางการการแพทย์ Lunch Talk:Virtual Game in Health Care ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะ


ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ URL:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee9UORXX0dedNC08wRHachiQiDMI89QR82NiXk49-Dg6MLWw/viewform


จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนเพียง 45 ท่านแรกเท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติม

คุณกรรณิการ์ 63723

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


30/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น