ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยชั้นนำโลก

02/12/2020
อ่าน : 53 ล่าสุด : 2020-12-02 11:29:13


.... อ้างอิงจาก https://th.kku.ac.th/....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


02/12/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น