ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มข. เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่สำหรับนักวิจัย

12/03/2015
อ่าน : 597 ล่าสุด : 2015-03-12 16:38:16


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ คลินิกเขียนบทความต้นฉบับแรก (First Draft Manuscript Writing Clinic: MWC) เพื่อสนับสนุนนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ในการสร้างบทความภาษาอังกฤษต้นฉบับแรกที่มีคุณภาพพร้อมส่งเข้าสู่ English Editing Publication Clinic (EEPC) เพิ่มขีดความสามารถในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ พบกันเร็วๆนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณกุลนาถ 67057

12/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น