ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์ โครงการ Workshop การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่พาณิชย์/สังคม

19/12/2020
อ่าน : 51 ล่าสุด : 2020-12-09 09:09:40


.... การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข.สู่เชิงพาณิชย์/สังคม

สำหรับ อาจารย์/นักวิจัย ที่มีโครงการหรืองานวิจัยพร้อมที่จะนำไปต่อยอด

สถานที่ : ห้อง Meeting Room 3 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น 6 ข้อหัว คือ

1.Innovation Plan and Future KKU วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00น.

2.Technology Evaluation Canvas (TEC) and IP วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00น.

3.Business Model Innovation (BMI) วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00น.

4.Objective and Key Results (OKRs) วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00น.

5.Design Sprint วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564เวลา 09.00 - 16.00น.

6.Agile and Scrum วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 09.00 - 16.00น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

https://forms.gle/Em9jpsCGuPt8rRxRA

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email:Innovationhubkku@gmail.com

โทร : 043-306907 หรือ 095-3639282 (เดียร์)

หมายเหตุ โครงการนี้รับเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


09/12/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น