ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

09/12/2020
อ่าน : 59 ล่าสุด : 2020-12-09 09:12:01


....  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค)ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้

 

โปรแกรมที่ 5ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

 แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

 

นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS(http://nriis.nrct.go.th/)

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6344....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


09/12/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น