ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


(บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

17/12/2020
อ่าน : 51 ล่าสุด : 2020-12-17 17:39:28


.... Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ถึง วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (ก่อน 23.59 น.)....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


17/12/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น