ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วม workshop online ในข้อหัว “การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ จำกัด 500 คนเท่านั้น!!!

28/12/2020
อ่าน : 53 ล่าสุด : 2020-12-25 11:27:28


.... หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอเชิญร่วม workshop online ในข้อหัว

“การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ
• กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงพื้นที่
• การทำโจทย์วิจัยให้เชื่อมโยงกับพื้นที่
• เครื่องมือการพัฒนาโจทย์
• เรียนรู้ผ่าน Case Study
• ตอบคำถามและข้อสงสัย ฯลฯ


วันจันทร์ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ตั้งแต่วันนี้-26 ธันวาคม 2563 (เวลา 24.00 น.) โดยแสกน QR Code
ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับการแจ้ง รหัสเข้าร่วมประชุม ZOOM ผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563

                                                                                      >> รับจำนวนจำกัด 500 ท่าน <<....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


25/12/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น