ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563

22/01/2021
อ่าน : 72 ล่าสุด : 2021-01-22 09:35:06


.... เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 หมดเขต 11 กุมภาพันธ์ นี้....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/01/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น